Menu

Om meg

Psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi i mars 2020.

Godkjent veileder og lærer i grunnutdanningen ved Norsk Karakteranalytisk Institutt, 2019.

Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt, 2018.

Videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi Nivå 1 og Nivå 2 ved RVTS Midt i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institut, 2019.

Fordypning i nevropsykologi ved Norsk Psykologforening, 2018.

Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser ved Sørlandet sykehus (SPST) i samarbeid med RVTS Sør og Modum Bad, 2017.

Videreutdanning fra Institutt for Psykoterapi, 2017.

Fellesprogrammet og Fordypningsprogrammet i klinisk voksen psykologi ved Norsk Psykologforeningen, spesialisering i klinisk voksen psykologi: 2011-2014.

Videreutdanning i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv terapi, 2012.

Diplomert psykolog, Universitetet i Vilnius, 1994, Norsk Autorisasjon i 2011.

Bachelor i Nordistikk, Universitetet i Bergen, 2009.

Dr. art: Universitetet i Bergen, 2006. Disp. "Es gilt, was wir leben", Liebe, Tod und Identität im Spätwerk von Max Frisch aus existentieller Sicht.

Master of Philosophy ved Universitetet i Bergen, 2000.

Arbeidserfaring

Psykolog ved Klinikk for Sikkerhetspsykiatri, Seksjon fengselshelsetjenester, Haukeland Universitetssykehus: 2009-2016.

Privatpraktiserende psykolog i Bergen siden 2014.

Kommunepsykolog for Røros: 2016-2020.

Psykologspesialist ved Helse Fonna: siden juni 2020.

siden administreres av GNett