Menu

Mine tilnærminger

Kroppsorientert/karakteranalytisk psykoterapi

Jeg tilbyr en kroppsorientert og sensorimotorisk psykoterapi som fokuserer på følelsene, sanseinntrykk og kroppsfornemmelser som viser til måten vi organiserer og lagrer våre erfaringer på. Dette innebærer at du klarer å bryte ut av grubling, fastlåste tanker, rigide og uhensiktsmessige relasjonsmønstre og frigjør din kreativitet og realiserer ditt fulle potensiale.

Du kan lese mer om kroppsorientert psykoterapi på www.karakteranalyse.no

og om sensorimotorisk psykoterapi: https://sensorimotorpsychotherapy.org/

Traumebehandling og eksistensiell psykoterapi

Kroppsorientert og sensorimotorisk tilnærming.

Fokus på sunn selvhevdelse, mestring av livskriser, eksistensielt vakuum og følelse av meningsløshet.

Psykodynamisk psykoterapi

Formålet er å øke din psykiske velvære ved å utforske din egen relasjonell og psykososial fungering ut fra en psykodynamisk perspektiv. Mer info om psykodynamisk terapi kan du finne på http://www.instpsyk.no/