Menu

Privatpraktiserende psykolog i Bergen sentrum i helgene.

Individuell psykoterapi. Kort ventetid.


Jeg tilbyr behandling for voksne som opplever psykiske utfordringer og har ønske om å utvikle seg selv.


Typiske vansker kan være depresjon, nedstemthet, bekymringer, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, ensomhet, lav selvfølelse, traumelidelser, kriser, smerter og personlighetsforstyrrelser.