Menu

Mine tilnærminger

Kroppsorientert/karakteranalytisk psykoterapi

Jeg ønsker å tilby deg en kroppsorientert psykoterapi som fokuserer på følelsene og sansninger du kjenner i kroppen. Dette innebærer at du lærer å styre ditt oppmerksomhetsfokus, klarer å bryte ut av grubling, fastlåste tanker, rigide og uhensiktsmessige relasjonsmønstre og frigjør din kreativitet og realiserer ditt fulle potensiale.

Du kan lese mer om kroppsorientert psykoterapi på www.karakteranalyse.no.

Traumebehandling

Kroppsorientert og sensorimotorisk tilnærming.

Eksistensiell psykoterapi

Fokus på sunn selvhevdelse, mestring av livskriser, eksistensielt vakuum og følelse av meningsløshet.

Psykodynamisk psykoterapi

Jeg kan også tilby psykodynamisk psykoterapi som et ledd i min spesialisering i klinisk voksen psykologi med psykoterapi.

Formålet er å øke din psykiske velvære ved å utforske din egen relasjonell og psykososial fungering ut fra en psykodynamisk perspektiv. Mer info om psykodynamisk terapi kan du finne på http://www.instpsyk.no/


siden administreres av GNett